Dialogic accounting through popular reporting and digital platforms

Giuseppe Grossi, Paolo Pietro Biancone, Silvana Secinaro, Valerio Brescia

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

3 Citeringar (Scopus)
12 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dialogic accounting through popular reporting and digital platforms”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi