Dietary habits and hearing

Ulf Rosenhall, Esma Idrizbegovic, Christina Hederstierna, Elisabet Rothenberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

15 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dietary habits and hearing”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions

Food Science

Neuroscience

Psychology