Differences between learning facts and complex phenomena: a learningstudy in history based on the variation theory

Mona Holmqvist, Karmen Björkman, Malin Ohlin

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Differences between learning facts and complex phenomena: a learningstudy in history based on the variation theory”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap