Differences in success in solving second-degree equations due to differences in classroom instruction

Constanta Olteanu, Mona Holmqvist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Differences in success in solving second-degree equations due to differences in classroom instruction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Matematik

Ingenjörs- och materialvetenskap