Digital Documentation Platforms in Prehospital Care: Do They Support the Nursing Care

Torbjörn Pahlin, Janet Mattsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Digital Documentation Platforms in Prehospital Care: Do They Support the Nursing Care”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Nursing and Health Professions