Digital kompetens i svenskundervisningen: Klassrumsnära exempel

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Sammanfattning

Hur kan digital kompetens definieras i förhållande till svenskämnet och hur kan du som lärare arbeta med elevernas digitala kompetens inom svenskämnets ramar? I Digital kompetens i svenskundervisningen tar Jenny Edvardsson avstamp i styrdokument och forskning samt praktiska klassrumsexempel för att svara på dessa frågor. Utifrån svenskämnets olika kunskapsområden konkretiserar författaren hur arbetet med digital kompetens kan se ut. Boken avslutas med ett kapitel om distansundervisning, aktualiserat av att svensk skola under våren 2020 genomgick stora förändringar på kort tid. Under några månader bedrev svenska gymnasieskolor undervisningen på distans, men vilka möjligheter och utmaningar kommer med distansundervisning? Jenny Edvardsson diskuterar frågorna ur ett svensklärarperspektiv.Målgrupp för boken är blivande lärare och lärare i svenska och svenska som andraspråk, årskurs 7–9 och gymnasiet. Författarens förhoppning är att boken ska ge dig tankar, idéer och tips till den egna undervisningen och att du, efter läsningen, känner att du kan, vill och vågar utveckla elevernas digitala kompetens i svenskundervisningen.
OriginalspråkSvenska
FörlagStudentlitteratur AB
Antal sidor147
Utgåva1
ISBN (tryckt)9789144137797
StatusPublicerad - 2020

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • digital kompetens
  • svenska
  • undervisning
  • lärarutbildning
  • utbildningsvetenskap

Citera det här