Digital loggbok för reflektion och lärande under VFU

Maria Eriksson, Andreas Redfors

Forskningsoutput: KonferensbidragSammanfattning (abstract)

Sammanfattning

Under VFU-period i NT-kurs för blivande grundlärare 4-6 implementerar och utvärderar studenterna en av dem utvecklad undervisningssekvens. Projekt har undersökt hur studenterna under VFU interagerar med två kurslärare genom en digital loggbok. 

Tio skriftliga loggböcker under genomförd VFU-period i grundskolan, årskurs 4, 5 eller 6 har samlats in. Studenterna var ombedda att dagligen ”skriva av sig” om sina erfarenheter. De fick instruktion att skriva fritt om sådant som kändes angeläget. Följande forskningsfrågor formulerades:

Vad skriver studenter om då de får möjlighet att föra loggbok under sin VFU? På vilka sätt har kurslärarnas feedback påverkat innehållet i loggböckerna?

Sammanfattningar av analysresultat med fokus på NT-didaktik presenteras på konferensen.

OriginalspråkSvenska
StatusPublicerad - 2018
EvenemangNationell ämnesdidaktisk konferens, Högskolan Kristianstad, Kristianstad, 26-27 april, 2018 -
Varaktighet: 2018-apr.-262018-apr.-27

Konferens

KonferensNationell ämnesdidaktisk konferens, Högskolan Kristianstad, Kristianstad, 26-27 april, 2018
Period18-04-2618-04-27

Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

Nyckelord

  • 4-6 lärare
  • fysik
  • loggbok
  • vfu

Citera det här