Digitalisation in the banking industry and workers subjective well-being: contingency perspective

Timurs Umans, Martin Kockum, Elin Nilsson, Lindberg Sofie

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

13 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Digitalisation in the banking industry and workers subjective well-being: contingency perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi

Medicin och livsvetenskap