Sammanfattning

Elevernas digitala kompetens i skolans olika ämnen betonas starkt i läroplanerna. Digitaliseringens betydelse för lärande är en nyckelfråga för lärare, skolledare och samhället i stort. Men vad innebär digitaliseringen i skolan? Hur kan den bli en del av elevernas literacyutveckling? Och vad kan de ökade möjligheterna att uttrycka sig multimodalt betyda för elevernas lärande och lärarens undervisning?

Författarna resonerar om digitaliseringen av skolan och tar upp såväl potentiellt positiva som negativa aspekter. De sätter teorier om digitaliseringens inverkan på mänsklig kommunikation i relation till läsande, skrivande och samtalande samt diskuterar hur olika modaliteter – bilder, ljud, text – kan samverka i klassrumsarbete och undervisning. Genom konkreta exempel från ämnena svenska och historia ges en tydlig bild av vad digitaliseringen kan innebära för lärarens planering, genomförande av undervisningen och efterarbete.

Denna andra upplaga är anpassad till skolans styrdokument 2022 och uppdaterad med forskning och utveckling inom området.

Digitalisering, literacy och multimodalitet vänder sig till lärare och lärarstudenter med intresse för digitaliseringens möjligheter och utmaningar.
OriginalspråkSvenska
UtgivningsortLund
FörlagStudentlitteratur
Antal sidor138
Utgåva2
ISBN (tryckt)9789144159751
StatusPublicerad - 2023

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Citera det här