Digitaliseringen av svensk vård och omsorg

Lina Maria Ellegård, Björn Ekman

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

12 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Digitaliseringen lyfts ofta fram som ett sätt att hantera de utmaningar som vården och omsorgen står inför. I denna rapport anlägger två forskare ett systemperspektiv och diskuterar möjligheter och risker med digital teknologi inom vård och omsorg. De undersöker i vilken utsträckning införandet av digitala teknologier kan leda till kostnadsbesparingar, underlätta personalförsörjningen samt öka vårdens och omsorgens effektivitet och tillgänglighet. Utgångspunkten är ekonomisk teori och befintlig hälsoekonomisk evidens om digitaliseringens effekter. Syftet med rapporten är att bidra till en fördjupad diskussion kring digitalisering av vården och omsorgen genom att lyfta fram vilka förutsättningar som krävs för att digitaliseringen ska kunna bidra till att svensk vård och omsorg utvecklas i positiv riktning. På grundval av analysen presenterar författarna ett antal rekommendationer riktade till staten respektive vårdens och omsorgens huvudmän.
OriginalspråkSvenska
FörlagSNS förlag
Antal sidor117
ISBN (tryckt)978-91-89754-08-9
StatusPublicerad - 2023

Publikationsserier

NamnSNS forskningsrapport

Nationell ämneskategori

  • Annan medicin och hälsovetenskap (305)

Nyckelord

  • digitalisering
  • hälso- och sjukvård
  • Sverige
  • SNS

Citera det här