Digitizing Health Care in Collaboration Between Nursing and Engineering: Two cases of strategic learning and implementationof robots in the homes of elderly people

Britt Östlund, Gunilla Björling, Sara Stridh, Madeleine Sahlström, Janet Mattsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Digitizing Health Care in Collaboration Between Nursing and Engineering: Two cases of strategic learning and implementationof robots in the homes of elderly people”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap