Directed forgetting, event-related potentials and nicotine

Magnus Lindgren, Georg Stenberg, Ingmar Rosén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

7 Citeringar (Scopus)
1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Directed forgetting, event-related potentials and nicotine”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap