Disability in influencer marketing: a complex model of disability representation

Jonatan Södergren, Niklas Vallström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

8 Citeringar (Scopus)
186 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Disability in influencer marketing: a complex model of disability representation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi