Discharged after stroke - important factors for health-related quality of life

Ann-Helene Almborg, Kerstin Ulander, Anders Thulin, Stig Berg

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    47 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Discharged after stroke - important factors for health-related quality of life”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap