Disease dynamics and bird migration: linking mallards Anas platyrhynchos and subtype diversity of the influenza A virus in time and space

Gunnar Gunnarsson, Neus Latorre-Margalef, Keith Hobson, Van Wilgenburg Steven, Johan Elmberg, Björn Olsen, Ron Fouchier, Jonas Waldenström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

50 Citeringar (Scopus)
2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Disease dynamics and bird migration: linking mallards Anas platyrhynchos and subtype diversity of the influenza A virus in time and space”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap