Disordered eating among Swedish adolescents: associations with emotion dysregulation, depression and self-esteem

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

43 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat