Disordered eating and emotion dysregulation among adolescents and their parents

Erika Hansson, Daiva Daukantaité, Per Johnsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

13 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Disordered eating and emotion dysregulation among adolescents and their parents”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap