Do common frogs (Rana temporaria) follow Bergmann's rule?

A T Laugen, A Laurila, K. Ingemar Jönsson, F Söderman, Juha Merila

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

80 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Do common frogs (Rana temporaria) follow Bergmann's rule?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi