Do facial reactions add new dimensions to measuring sensory responses to basic tastes?

Karin Wendin, Bodil H. Allesen-Holm, Wender L. P. Bredie

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

38 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Do facial reactions add new dimensions to measuring sensory responses to basic tastes?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi