Do intruding predators and trap position affect the reliability of catches in activity traps?

Johan Elmberg, Petri Nummi, Hannu Pöysä, Kjell Sjöberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

46 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Do intruding predators and trap position affect the reliability of catches in activity traps?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap