Do ownership and size affect the performance of water utilities? evidence from Estonian municipalities

Peeter Peda, Giuseppe Grossi, Margo Liik

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

32 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Do ownership and size affect the performance of water utilities? evidence from Estonian municipalities”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi