Do strategy and management matter in municipal organisations?

Hans Knutsson, Ola Mattisson, Ulf Ramberg, Torbjörn Tagesson

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Do strategy and management matter in municipal organisations?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Affärsverksamhet och ekonomi