Do study circles and a nutritional care policy improve nutritional care in a short- and long-term perspective in special accommodations?

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    14 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Do study circles and a nutritional care policy improve nutritional care in a short- and long-term perspective in special accommodations?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Agrikultur & biologi