Doctoral students' well-being: a literature review

Manuela Schmidt, Erika Hansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

87 Citeringar (Scopus)
23 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Doctoral students' well-being: a literature review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap