Documentation and communication in Swedish preschools

Anette Emilson, Ingrid Pramling Samuelsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel, reviewPeer review

35 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Documentation and communication in Swedish preschools”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap