Does pregnancy have an impact on the subgingival microbiota?

Laurence M Adriaens, Regina Alessandri, Stefan Spörri, Niklaus P Lang, G. Rutger Persson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

72 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Does pregnancy have an impact on the subgingival microbiota?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap