Dokumentation i förskolan: Att bygga luftslott eller borga för kvalitet

Anette Emilson (Redaktör), Lise-Lotte Bjervås (Redaktör)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi

Sammanfattning

Sedan den första revideringen av förskolans läroplan gjordes 2010 har uppdraget att arbeta med dokumentation och kvalitetsarbete förstärkts. Förskollärare har tillsammans med övriga i arbetslaget ålagts att dokumentera enskilda barns lärande och utveckling för att utvärdera i syfte att öka utbildningens kvalitet.

Syftet med boken är att, baserat på forskning, bidra till en mångsidig diskussion avseende förskolans dokumentationspraktiker, relaterat till barns utveckling och lärande samt till kvalitetsarbete. En underliggande fråga i boken är om dokumentationsarbete i förskolan bygger luftslott eller om detta arbete kan borga för kvalitet.

Den forskning som presenteras i boken bygger främst på fem licentiatavhandlingar som är sprungna ur projektet Små barns lärande, ett projekt som initierats och finansierats av tolv kommuner i södra och mellersta Sverige i samverkan med det fristående forskningsinstitutet Ifous. Linnéuniversitetet har ansvarat för den del av projektet som har innefattat en kommunfinansierad forskarutbildning. I boken medverkar även seniora forskare.

Dokumentation i förskolan. Att bygga luftslott eller borga för kvalitet? vänder sig främst till studenter på förskollärarutbildningar samt yrkesverksamma i förskolan, inkluderat rektorer.
OriginalspråkSvenska
FörlagStudentlitteratur
Antal sidor223
Utgåva1
ISBN (tryckt)9789144136301
StatusPublicerad - 2021
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Citera det här