Dopamine-induced changes in neural network patterns supporting aversive conditioning.

Andreea Oliviana Diaconescu, Mahesh Menon, Jimmy Jensen, Shitij Kapur, Anthony Randal McIntosh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

26 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dopamine-induced changes in neural network patterns supporting aversive conditioning.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap