Drivers for the voluntary adoption of consolidated financial statements in local governments

Serena Santis, Giuseppe Grossi, Marco Bisogno

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Drivers for the voluntary adoption of consolidated financial statements in local governments”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi