Ecological sanitation and sustainable nutrient recovery education: considering the three fixes for environmental problem-solving

Julian Junghanns, Thomas H. Beery

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

2 Citeringar (Scopus)
2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ecological sanitation and sustainable nutrient recovery education: considering the three fixes for environmental problem-solving”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap