Ecotourism as a learning tool for sustainable development. The case of Monviso Transboundary Biosphere Reserve, Italy

Elena Mondino, Thomas Beery

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

76 Citeringar (Scopus)
29 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ecotourism as a learning tool for sustainable development. The case of Monviso Transboundary Biosphere Reserve, Italy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance