Ecotourism as a learning tool for sustainable development. The case of Monviso Transboundary Biosphere Reserve, Italy

Elena Mondino, Thomas Beery

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

61 Citeringar (Scopus)
14 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ecotourism as a learning tool for sustainable development. The case of Monviso Transboundary Biosphere Reserve, Italy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap