Educational encounters with adult students in difficult learning situations

Lisbeth Ohlsson

    Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Educational encounters with adult students in difficult learning situations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap