Educators' interpretations of children's belonging across borders: Thinking and talking with an image

Anna-Maija Puroila, Anette Emilson, Hrönn Pàlmadòttir, Barbara Piskur, Berit Toftelan

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel, reviewPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Educators' interpretations of children's belonging across borders: Thinking and talking with an image”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap