Effect of an occupation-focused family intervention on change in parents’ time use and children’s body mass index

Kristina Orban, Lena-Karin Erlandsson, Anna-Karin Edberg, Jenny Önnerfält, Kristina Thorngren-Jerneck

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of an occupation-focused family intervention on change in parents’ time use and children’s body mass index”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap