Effect of androgen deprivation therapy on the expression of prostate cancer biomarkers MSMB and MSMB-binding protein CRISP3

A. Dahlman, A. Edsjö, Christer Halldén, J.L. Persson, S.W. Fine, H. Lilja, W. Gerald, A. Bjartell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

25 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of androgen deprivation therapy on the expression of prostate cancer biomarkers MSMB and MSMB-binding protein CRISP3”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap