Effect of Barium Sulfate Contrast Medium on Rheology and Sensory Texture Attributes in a Model Food

O. Ekberg, M. Bulow, S. Ekman, G. Hall, M. Stading, Karin Wendin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

21 Citeringar (Scopus)

Sammanfattning

Background: The swallowing process can be visualized using videoradiography, by mixing food with contrast medium, e.g., barium sulfate (BaSO4), making it radiopaque. The sensory properties of foods may be affected by adding this medium. Purpose: To evaluate if and to what extent sensory and rheological characteristics of mango puree were altered by adding barium sulfate to the food. Material and Methods: This study evaluated four food samples based on mango puree, with no or added barium sulfate contrast medium (0%, 12.5%, 25.0%, and 37.5%), by a radiographic method, and measured sensory texture properties and rheological characteristics. The sensory evaluation was performed by an external trained panel using quantitative descriptive analysis. The ease of swallowing the foods was also evaluated. Results: The sensory texture properties of mango puree were significantly affected by the added barium in all evaluated attributes, as was the perception of particles. Moreover, ease of swallowing was significantly higher in the sample without added contrast medium. All samples decreased in extensional viscosity with increasing extension rate, i.e., all samples were tension thinning. Shear viscosity was not as dependent on the concentration of BaSO4 as extensional viscosity. Conclusion: Addition of barium sulfate to a model food of mango puree has a major impact on perceived sensory texture attributes as well as on rheological parameters.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)131-138
Antal sidor7
TidskriftActa Radiologica
Volym50
Utgåva2
DOI
StatusPublicerad - 2009
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Radiologi och bildbehandling (30208)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of Barium Sulfate Contrast Medium on Rheology and Sensory Texture Attributes in a Model Food”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här