Effect of Barium Sulfate Contrast Medium on Rheology and Sensory Texture Attributes in a Model Food

O. Ekberg, M. Bulow, S. Ekman, G. Hall, M. Stading, Karin Wendin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

21 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of Barium Sulfate Contrast Medium on Rheology and Sensory Texture Attributes in a Model Food”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap