Effect of grafting materials on osseointegration of dental implants surrounded by circumferential bone defects: an experimental study in the dog

Faleh Abushahba, Stefan Renvert, Ioannis Polyzois, Noel Claffey

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    26 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of grafting materials on osseointegration of dental implants surrounded by circumferential bone defects: an experimental study in the dog”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap