Effect of ozone treatment on different cariogenic microorganisms in vitro

Tobias G. Fagrell, Wolfram Dietz, Peter Lingström, Frank Steiniger, Jörgen G. Norén

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    14 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of ozone treatment on different cariogenic microorganisms in vitro”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap