Effect of soft drinks on proximal plaque pH at normal and low salivary secretion rates

Ann-Katrin Johansson, Peter Lingström, Dowen Birkhed

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    7 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of soft drinks on proximal plaque pH at normal and low salivary secretion rates”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap