Effects of biopellets composed of microalgae and fungi on pharmaceuticals present at environmentally relevant levels in water

Hristina Bodin, Atlasi Daneshvar, Meritxell Gros, Malin Hultberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

30 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effects of biopellets composed of microalgae and fungi on pharmaceuticals present at environmentally relevant levels in water”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap