Effects of influenza A virus infection on migrating mallard ducks

Neus Latorre-Margalef, Gunnar Gunnarsson, Vincent J. Munster, Ron A. M. Fouchier, Albert D. M. E. Osterhaus, Johan Elmberg, Björn Olsen, Anders Wallensten, Paul D. Haemig, Thord Fransson, Lars Brudin, Jonas Waldenström

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    159 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Effects of influenza A virus infection on migrating mallard ducks”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Agrikultur & biologi