Effects of influenza A virus infection on migrating mallard ducks

Neus Latorre-Margalef, Gunnar Gunnarsson, Vincent J. Munster, Ron A. M. Fouchier, Albert D. M. E. Osterhaus, Johan Elmberg, Björn Olsen, Anders Wallensten, Paul D. Haemig, Thord Fransson, Lars Brudin, Jonas Waldenström

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  176 Citeringar (Scopus)
  10 Nedladdningar (Pure)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Effects of influenza A virus infection on migrating mallard ducks”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Agrikultur & biologi