Effects of ionizing radiation on embryos of the tardigrade Milnesium cf. tardigradum at different stages of development

Eliana Beltrán-Pardo, K. Ingemar Jönsson, Andrzej Wojcik, Siamak Haghdoost, Mats Harms-Ringdahl, Rosa M. Bermúdez-Cruz, Jaime E. Bernal Villegas

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

18 Citeringar (Scopus)
1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effects of ionizing radiation on embryos of the tardigrade Milnesium cf. tardigradum at different stages of development”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap