Effects of manganese and hypoxia on coelomocyte renewal in the echinoderm, Asterias rubens (L.)

Carolina Oweson, Chenghua Li, Irene Söderhäll, Bodil Hernroth

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  18 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Effects of manganese and hypoxia on coelomocyte renewal in the echinoderm, Asterias rubens (L.)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Medicin och livsvetenskap

  Agrikultur & biologi

  Mark- och miljövetenskap

  Kemiska föreningar