Effects of method of translation of patient-reported health outcome questionnaires: a randomized study of the translation of the Rheumatoid Arthritis Quality of Life (RAQoL) Instrument for Sweden

Peter Hagell, Per-Johan Hedin, David M. Meads, Lennart Nyberg, Stephen P. McKenna

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

67 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effects of method of translation of patient-reported health outcome questionnaires: a randomized study of the translation of the Rheumatoid Arthritis Quality of Life (RAQoL) Instrument for Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap