Effects of nicotine in a bimodal attention task

Magnus Lindgren, Georg Stenberg, Ingmar Rosén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

13 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effects of nicotine in a bimodal attention task”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap