Effects of Plantago major L. leaf extracts on oral epithelial cells in a scratch assay

Muhammad Zubair, Anders Ekholm, Hilde Nybom, Stefan Renvert, Cecilia Widen, Kimmo Rumpunen

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  53 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Effects of Plantago major L. leaf extracts on oral epithelial cells in a scratch assay”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Medicin och livsvetenskap

  Kemiska föreningar