Effects of self-assessment on self-regulated learning and self-efficacy: four meta-analyses

Ernesto Panadero, Anders Jönsson, Juan Botella

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

286 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effects of self-assessment on self-regulated learning and self-efficacy: four meta-analyses”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap