Effekten av fysisk aktivitet i matematikundervisningen

Andreia Balan, Jenny Green

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

39 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Syftet med denna studie är att få en bättre förståelse för hur fysisk aktivitet kan användas i skolan för att skapa mer gynnsamma förutsättningar för elevernas lärande i matematik. I studien har det undersökts om det finns en effekt av fysisk aktivitet på lång sikt på elevernas koncentration, arbetsminne och kunskaper i matematik av ett återkommande kort pass med fysisk aktivitet. Studien genomfördes med 175 elever i årskurs 7 på fyra olika skolor. Ett inledande pass på sju minuter med pulshöjande övningar introducerades i fem av tio grupper i början på matematiklektionen. Resultaten visar en förbättring av elevernas koncentration och arbetsminne i interventionsgruppen i förhållande till kontrollgruppen. Elever med olika kön och prestationsnivå påverkas på samma sätt av den fysiska aktiviteten. Det finns inte heller någon skillnad i hur elever som kommer från olika skolkontext påverkas av den fysiska aktiviteten.

OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)6-27
Antal sidor21
TidskriftForskning om undervisning och lärande
Volym7
Nummer3
StatusPublicerad - 2019

Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

Nyckelord

  • fysisk aktivitet
  • kognitiva funktioner
  • matematikkunskaper

Citera det här